1/7    < >  

Sulfurous 1-11, 2022, Lack auf Karton Holzkisten, 74x 54x25cm